Zmiana danych Abonenta

W przypadku potrzeby aktualizacji danych teleadresowych abonenta domeny, zmiany te można wprowadzić samodzielnie w panelu domenowym.

W celu aktualizacji innych danych Abonenta domeny należy pobrać i wypełnić poniższy formularz i wysłać go faksem pod numer +48 22 853 88 85 lub jego skan na e-mail: [email protected].

UWAGA: Jeśli dane Abonenta (właściciela) domeny uległy zmianie, należy o tym bezzwłocznie powiadomić Rejestratora.

Przypominamy, że Wniosek zmiany danych Abonenta domeny nie służy do przeprowadzania cesji domeny, czyli przekazania praw do niej. Zmiana danych odnosi się wyłącznie do aktualizacji informacji o obecnym właścicielu domeny.

Pobierz wniosek zmiany danych abonenta