w górę strony

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Zgłoszenia: info@talem.eu

Zmiana danych Abonenta

W celu aktualizacji danych Abonenta domeny pobierz i wypełnij dostępny poniżej wniosek a następnie prześlij go faksem pod numer +48 22 853 88 85 lub jego skan na e-mail: cesje@consultingservice.pl.


UWAGA: Jeśli dane Abonenta (właściciela) domeny uległy zmianie, należy o tym bezzwłocznie powiadomić Rejestratora.


Przypominamy, że Wniosek zmiany danych Abonenta domeny nie służy do przeprowadzania cesji domeny, czyli przekazania praw do niej. Zmiana danych odnosi się wyłącznie do aktualizacji informacji o obecnym właścicielu domeny.


© 2019 by Talem Technologies Sp. z o.o.   |   Polityka Plików Cookies  |   Obwiązek Informacyjny
Bezpłatna wycena pozycjonowania