Zmiana danych Abonenta

W celu aktualizacji danych Abonenta domeny pobierz i wypełnij dostępny poniżej wniosek, a następnie prześlij go faksem pod numer +48 22 853 88 85 lub jego skan na e-mail: cesje@consultingservice.pl.

UWAGA: Jeśli dane Abonenta (właściciela) domeny uległy zmianie, należy o tym bezzwłocznie powiadomić Rejestratora.

Przypominamy, że Wniosek zmiany danych Abonenta domeny nie służy do przeprowadzania cesji domeny, czyli przekazania praw do niej. Zmiana danych odnosi się wyłącznie do aktualizacji informacji o obecnym właścicielu domeny.

Pobierz wniosek zmiany danych abonenta