Wydanie kodów authinfo

W celu wydania kodów authinfo domeny niezbędne jest wypełnienie poniższego wniosku i jego czytelne podpisanie przez prawnie umocowanego reprezentanta firmy.

Wypełniony formularz prosimy o przesłanie pocztą na adres Rejestratora:

Consulting Service Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 35A lok.1B
02-672 Warszawa

Informacje dodatkowe:

  • jeden wniosek może zawierać więcej domen
  • numer Partnera CSP  do wpisania na wniosku: 795

Wniosek o wydanie kodu authinfo

Agencja SEO Talem, nasza lokalizacja
Agencja SEO Talemnasza lokalizacja