Cesja domeny

Cesja domeny, czyli zmiana właściciela (Abonenta), odbywa się w sposób elektroniczny (e-cesja domeny). Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.

E-cesja domeny przebiega wg. poniższej procedury:

  • Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na adres e-mail nowego abonenta domeny w celu przekazania kodu stronie przejmującej.
  • Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Zmiana Abonenta Domeny (E-cesja) podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
  • Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są e-maile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji. Kliknięcie przez obie strony w link potwierdzający powiduje automatyczne wykonanie cesji.
  • Status cesji można zweryfikować w dowolnej chwili w panelu CSA w sekcja E-cesja.