w górę strony

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Zgłoszenia: info@talem.eu

Cesja domeny

Cesja domeny, czyli zmiana właściciela (Abonenta), odbywa się poprzez złożenie (przesłanie) odpowiedniego wniosku do Rejestratora. Wniosek taki musi zostać wypełniony przez obecnego i przyszłego Abonenta domeny.


Odpowiednie druki wniosków cesji domeny dostępne są poniżej.

 

Jeśli Twój wniosek będzie wymagał korekty, zostaniesz o tym powiadomiony a na korektę lub przedłożenie dodatkowych dokumentów będziesz miał 14 dni. Po tym czasie niekompletny/błędny wniosek jest niszczony a przeprowadzenie cesji wymaga ponownego przesłania nowego zestawu dokumentów.


Wszelkie brakujące dokumenty należy dosyłać faksem (+48 22 853 88 85) lub na e-mail (cesje@consultingservice.pl) z dopiskiem/tematem UZUPEŁNIENIE.

 

Pobierz i wypełnij odpowiedni dla Twojej domeny wniosek i prześlij go pod numer faksu: +48 22 853 88 85 


© 2019 by Talem Technologies Sp. z o.o.   |   Polityka Plików Cookies  |   Obwiązek Informacyjny
Bezpłatna wycena pozycjonowania