Cesja domeny

Cesja domeny, czyli zmiana właściciela (Abonenta), odbywa się poprzez złożenie (przesłanie) odpowiedniego wniosku do Rejestratora. Wniosek taki musi zostać wypełniony przez obecnego i przyszłego Abonenta domeny.

Odpowiednie druki wniosków cesji domeny dostępne są poniżej.

Jeśli Twój wniosek będzie wymagał korekty, zostaniesz o tym powiadomiony, a na korektę lub przedłożenie dodatkowych dokumentów będziesz miał 14 dni. Po tym czasie niekompletny/błędny wniosek jest niszczony, a przeprowadzenie cesji wymaga ponownego przesłania nowego zestawu dokumentów.

Wszelkie brakujące dokumenty należy dosyłać faksem (+48 22 853 88 85) lub na e-mail (cesje@consultingservice.pl) z dopiskiem/tematem UZUPEŁNIENIE.

Pobierz i wypełnij odpowiedni dla Twojej domeny wniosek, a potem prześlij go pod numer faksu: +48 22 853 88 85