POZYCJONOWANIE SKLEPÓW INTERNETOWYCH

Oferta usług SEO dla e-commerce

SEO dla e-commerce to zaawansowane działania z zakresu optymalizacji i pozycjonowania, dedykowane dla sklepów internetowych i platform handlowych, które wpływają na poprawę widoczności sklepu oraz zwiększenie ruchu organicznego z wyszukiwarek.

Pozycjonowanie i SEO dla e-commerce

Pozycjonowanie sklepów internetowych w Talemie prowadzone jest w oparciu o techniki dedykowane dla e-commerce. Przed rozpoczęciem pozycjonowania dla każdej witryny sklepowej, przygotowujemy optymalną strategię działań SEO, która uwzględnia możliwości techniczne platformy sklepowej (oprogramowania sklepowego), założenia marketingowe oraz potrzeby biznesowe klienta.

W ramach usługi pozycjonowania sklepów internetowych zapewniamy:

 • badanie architektury witryny sklepowej,
 • badanie słów kluczowych i ich potencjału,
 • opracowanie optymalnej strategii SEO,
 • działanie on-site na stronach sklepu,
 • techniczne SEO dla witryny sklepowej,
 • usługę copywritingu dla e-commerce,
 • usługi link buildingu wspierające pozycjonowanie sklepów internetowych.

Etapy pozycjonowania sklepów internetowych

1. Badanie architektury witryny e-commerce

Poprawna struktura sklepu oraz sposób powiązania stron w obrębie witryny sklepowej, to istotny czynnik wpływający na skuteczne pozycjonowanie sklepów internetowych w wyszukiwarkach.

Poprawna organizacja architektury sklepu wpływa na:

 • skuteczność odnajdywania stron przez wyszukiwarki oraz poziom poprawnego indeksowania sklepu (Crawl Budget*),
 • odczucia użytkowników i łatwość poruszania się po witrynie.

* Crawl Budget – jeden z istotnych parametrów związanych z widocznością sklepów internetowych i witryn typu e-commerce w wyszukiwarce. Określa on liczbę podstron, jaką robot wyszukiwarki Google jest w stanie odwiedzić i zaindeksować w obrębie witryny sklepu internetowego.

Czynnik ten wpływa bezpośrednio na widoczność witryny (liczbę fraz kluczowych w indeksie wyszukiwarki) oraz częstotliwość i szybkość indeksowania zmian w jej obrębię.

Odpowiedni poziom Crawl Budget przekłada się pozytywnie na szereg konkretnych korzyści i wpływa na skuteczne pozycjonowanie sklepu internetowego.

Pozycjonowanie sklepów internetowych

Analizujemy strukturę witryny i zapewniamy wsparcie przy jej dostosowaniu do standardów UX/UI.

2. Badanie słów kluczowych

Jest to podstawa każdej strategii SEO dla e-commerce. Właściwy dobór i dopasowanie słów kluczowych ma wpływ na efektywne pozycjonowanie sklepu internetowego, a także wielkość i jakość uzyskiwanego z wyszukiwarki ruchu organicznego. Wpływa na poziom konwersji do koszyka oraz w istotnym stopniu determinuje jakość pozostałych działań SEO dla Twojego sklepu.

Odpowiedni dobór słów kluczowych (branżowych, produktowych, brandowych) ma w szczególności wpływ na:

 • architekturę witryny i strukturę adresów URL,
 • optymalizację stron produktów i kategorii sklepu,
 • zakres działań content marketingowych i treści na stronach sklepu,
 • strategię link buildingu.
Pozycjonowanie sklepów internetowych

Wykonujemy szczegółowe analizy określonych grup fraz kluczowych, sprawdzamy ich dopasowanie, potencjał ruchu i opłacalność zastosowania.

3. Działania On-Site SEO

Poprawna optymalizacja sklepu internetowego, dostosowanie jego treści i elementów kodu do algorytmów wyszukiwarki, mają bezpośredni wpływ na stopień widoczności witryny w wyszukiwarce i pozycje fraz kluczowych. Dlatego działania On-Site, które wpływają na te aspekty, są niezbędnym elementem każdej strategii SEO dla e-commerce.

W przypadku sklepów internetowych strony kategorii, podkategorii oraz samych produktów generują największą część ruchu i sprzedaży w sklepie. Dlatego na tym etapie prac dużą wagę przywiązujemy do optymalizacji i przystosowania sklepu internetowego do wymogów pozycjonowania.

Pozycjonowanie sklepów internetowych

Wprowadzamy niezbędne zmiany lub przygotowujemy rekomendacje wdrożenia zmian przez administratora platformy sklepowej.

4. Techniczne SEO

Techniczne SEO jest istotne dla każdego rodzaju witryny, jednak w przypadku sklepów internetowych jego znaczenie jest podwójnie ważne. Wynika to z charakteru witryn sklepowych, które w stosunku do zwykłego serwisu WWW:

 • posiadają dużo więcej stron i adresów URL,
 • posiadają zawartość charakteryzującą się stosunkowo dużą zmiennością (rotacją produktów i treści w sklepie),
 • w większości przypadków nie posiadają naturalnych linków zwrotnych do podstron, których moc mogłaby zrekompensować wyszukiwarce obniżoną wartość techniczną.

Te uwarunkowania powodują w naturalny sposób powstawanie problemów technicznych w zakresie SEO, które negatywnie wpływają na pozycjonowanie sklepu internetowego.

W tym miejscu wkracza techniczne SEO, którego zadaniem jest wykrywanie powstających błędów i poprawa niekorzystnych parametrów witryny, powodujących ograniczoną widoczność w wyszukiwarkach oraz problemy spotykane przy pozycjonowaniu witryn e-commerce.

Pozycjonowanie sklepów internetowych

Analizujemy strukturę, zapewniamy regularny monitoring i kontrole witryny sklepowej. Reagujemy na wykryte nieprawidłowości i błędy.

5. Content Marketing dla witryn e-commerce

Dla większości sklepów internetowych dużym problemem jest wysoki poziom duplikacji treści zawartych w witrynie. Dotyczy to zarówno duplikacji zewnętrznej – spowodowanej np. powielaniem opisów produktów, otrzymanych od dystrybutorów (producentów) – jak i duplikacji wewnętrznej, powstałej np. w skutek stosowania tego samego opisu, dla jednego produktu, występującego w wielu wariantach (na wielu podstronach).

Zjawisko to prowadzi do obniżenia wartości witryny sklepowej, ogranicza jej widoczność w wyszukiwarce, a w konsekwencji powoduje mniej efektywne pozycjonowanie sklepu internetowego.

Odpowiednie działania z zakresu copywritingu i content marketingu, ukierunkowane na potrzeby e-commerce, pozwalają zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować ten problem. Wpływają one bezpośrednio na poprawę parametrów technicznych oraz marketingowych witryny, które mają na celu przede wszystkim:

 • zmniejszenie stopnia duplikacji zewnętrznej treści istniejących w sklepie internetowym (tworzenie unikalnych wersji opisów produktów, kategorii, itp.),
 • eliminację duplikacji wewnętrznej treści, w przypadkach gdzie ta sama treść zastosowana jest na wielu podstronach (np. dla jednego produktu występującego w wielu wariantach),
 • zapewnienie poprawnej konstrukcji opisów produktów (z wykorzystaniem języka korzyści i zasad YMYL (Your Money or Your Life), E-A-T (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness) – do czego algorytmy wyszukiwarki Google przywiązują szczególną wagę.
Pozycjonowanie sklepów internetowych

Dbamy o unikalności opisów stosowanych na stronach kategorii i produktów. Zapewniamy niezbędne analizy i stały monitoring treści.

6. Działania Off-site – link building dla sklepów internetowych

Link building dla e-commerce jest istotnym elementem strategii SEO i może przynosić nieocenione korzyści techniczne oraz marketingowe.

Odpowiedni kierunek i zakres usługi link buildingu pozwala wzmocnić autorytet witryny w wyszukiwarce oraz zdobyć cenny i naturalny ruch pochodzący z witryn zewnętrznych i portali społecznościowych.

W zależności od potencjału, jakim dysponujemy, może ona przyjmować różne formy i zakresy.

Strategia i zakres link buildingu dla sklepów internetowych ustalane są indywidualnie, na podstawie posiadanego budżetu.

Pozycjonowanie sklepów internetowych

Prowadzimy regularne działania w zakresie zaawansowanego link buildingu dla sklepów internetowych.

Przykłady efektów pozycjonowania sklepów internetowych

Poniższe przykłady wdrożenia pozycjonowania sklepu internetowego pokazują korzyści w postaci wzrostu ruchu na stronach witryn sklepowych naszych klientów. W zależności od konkurencyjności branży, efekty pozycjonowania poszczególnych witryn sklepowych cechowała różna dynamika i skala wzrostów na osi czasu. W każdym przypadku uzyskany został stały trend wzrostowy ruchu oraz jego zwielokrotnienie.

Pozycjonowanie sklepów internetowych na przestrzeni ostatnich 15 lat nauczyło nas jak skutecznie prowadzić działania SEO dla witryn e-commerce, zapewnić im wartościowy ruch i trwałe efekty w wyszukiwarkach.

W tym okresie zrealizowaliśmy ponad 150 kampanii SEO dla witryn sklepowych i w zdecydowanej większości przypadków pozycjonowanie sklepu internetowego skutecznie przyczyniło się do rozwoju biznesu naszych klientów.

Przed rozpoczęciem współpracy poznajemy Twoje oczekiwania, założenia biznesowe, ustalamy zakres działań i cele, które mają być osiągnięte. Przygotowujemy bezpłatną wycenę kosztów pozycjonowania sklepu. W tym celu wykonujemy odpowiednie analizy:

 • konkurencyjności branży, w jakiej działa sklep internetowy,
 • rynku, na którym będzie prowadzone pozycjonowanie sklepu internetowego (Polska, zagranica),
 • platformy sklepowej (oprogramowania), możliwości i ewentualnych ograniczeń technicznych.

Zapewniamy konsultacje SEO zarówno w trybie online, w formie spotkania lub rozmowy telefonicznej.